Deschiderea anului de învățământ 2014-2015 (Opening ceremonies of 2014-2015 educational year)

Alba Iulia - Ministrul apãrãrii Mircea Duºa se adreseazã audienþei 
(Alba Iulia – Defence Minister Mircea Duºa addressing the audience)

Alba Iulia - Ministrul apărării Mircea Dușa se adresează audienței
(Alba Iulia – Defence Minister Mircea Dușa addressing the audience)