Deschiderea anului de învățământ 2014-2015 (Opening ceremonies of 2014-2015 educational year)

Alba Iulia - Ministrul apãrãrii Mircea Duºa, împreunã cu elevii într-o salã de clasã
(Alba Iulia – Defence Minister Mircea Duºa, together with the high-school students in a classroom)

Alba Iulia - Ministrul apărării Mircea Dușa, împreună cu elevii într-o sală de clasă
(Alba Iulia – Defence Minister Mircea Dușa, together with the high-school students in a classroom)