Vernisarea expoziției "70 de ani de la luptele de eliberare a teritoriului național (23 august-25 octombrie 1944)" - The varnishing of the exhibition “70 years since the battles led for the liberation of the national territory (23 August-25 October, 1944)"

Ministrul Mircea Duºa se adreseazã audienþei - foto Eugen Mihai
(Minister Mircea Duºa addressing the audience)

Ministrul Mircea Dușa se adresează audienței - foto Eugen Mihai
(Minister Mircea Dușa addressing the audience)