Trageri de luptă în Poligonul Capu Midia (Tactical shootings in Capu Midia Firing range)

Ministrul Duºa îi felicitã pe comandanþii unitãþilor participante la exerciþiile din Poligonul Capu Midia - foto Cristian Surugiu
(Minister Duºa congratulating the commanders of the units participating in Capu Midia Firing Range)

Ministrul Dușa îi felicită pe comandanții unităților participante la exercițiile din Poligonul Capu Midia - foto Cristian Surugiu
(Minister Dușa congratulating the commanders of the units participating in Capu Midia Firing Range)