Trageri de luptă în Poligonul Capu Midia (Tactical shootings in Capu Midia Firing range)

Ministrul Duºa viziteazã expoziþia de tehnicã de luptã în Poligonul Capu Midia - foto Cristian Surugiu
(Minister Duºa visiting the combat equipment exhibition from Capu Midia Firing Range)

Ministrul Dușa vizitează expoziția de tehnică de luptă în Poligonul Capu Midia - foto Cristian Surugiu
(Minister Dușa visiting the combat equipment exhibition from Capu Midia Firing Range)