Ministrul apărării naționale în vizită oficială în Republica Federală Germania (The Defence Minister’s Official Visit in the Federal Republic of Germany)

Aspect din timpul primirii oficiale
(Official meeting)

Aspect din timpul primirii oficiale
(Official meeting)