Ministrul apărării naționale în vizită oficială în Republica Federală Germania (The Defence Minister’s Official Visit in the Federal Republic of Germany)

Ministrul Mircea Duºa ºi generalul de brigadã Peter Georg Stutz, ºeful de stat major al Comandamentului Operaþional de Conducere a Misiunilor
(Minister Mircea Duºa and Brigadier General Peter Georg Stutz, chief of staff at the Forces Operations Command)

Ministrul Mircea Dușa și generalul de brigadă Peter Georg Stutz, șeful de stat major al Comandamentului Operațional de Conducere a Misiunilor
(Minister Mircea Dușa and Brigadier General Peter Georg Stutz, chief of staff at the Forces Operations Command)