Ministrul apărării naționale în vizită oficială în Republica Federală Germania (The Defence Minister’s Official Visit in the Federal Republic of Germany)

Aspect de la semnarea Protocolului de amendare a acordului dintre Ministerul Apãrãrii Naþionale al României ºi Ministerul Federal al Apãrãrii al Republicii Federale Germania
(Signing the Amending Protocol of the Agreement between the Ministry of National Defence of Romania and the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany)

Aspect de la semnarea Protocolului de amendare a acordului dintre Ministerul Apărării Naționale al României și Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania
(Signing the Amending Protocol of the Agreement between the Ministry of National Defence of Romania and the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany)