Ministrul apărării naționale în vizită oficială în Republica Federală Germania (The Defence Minister’s Official Visit in the Federal Republic of Germany)

Semnarea unor noi acorduri de colaborare în domeniul militar între România ºi Germania
(Signing new cooperation agreements between Romania and Germany)

Semnarea unor noi acorduri de colaborare în domeniul militar între România și Germania
(Signing new cooperation agreements between Romania and Germany)