Ministrul apărării naționale în vizită oficială în Republica Federală Germania (The Defence Minister’s Official Visit in the Federal Republic of Germany)

Aspect de la conferinþa de presã a celor doi miniºtri
(Press conference held by the two defence ministers)

Aspect de la conferința de presă a celor doi miniștri
(Press conference held by the two defence ministers)