Exercițiul tactic real cu trupe în teren „Efort Întrunit - 14”

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa,  la Ziua Distinºilor Vizitatori a exerciþiului „Efort Întrunit - 14” - foto Mãdãlina Ilinca
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, at the Distinguished Visitors’ Day of Joint Effort-14 Exercise)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, la Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului „Efort Întrunit - 14” - foto Mădălina Ilinca
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, at the Distinguished Visitors’ Day of Joint Effort-14 Exercise)