Exercițiul tactic real cu trupe în teren „Efort Întrunit - 14”

Aspect din timpul exerciþiului - foto Mãdãlina Ilinca
(Photo coverage of the exercise)

Aspect din timpul exercițiului - foto Mădălina Ilinca
(Photo coverage of the exercise)