Ceremonii militare și religioase de depuneri de coroane de flori organizate în județul Mureș

Oarba de Mureº - Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, împreunã cu veterani de rãzboi - foto Mãdãlina Ilinca

Oarba de Mureș - Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, împreună cu veterani de război - foto Mădălina Ilinca