Ceremonia de deschidere a anului universitar

UNAp - ªeful Statului Major General, generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, adresându-se audienþei - foto Vali Ciobîrcã

UNAp - Șeful Statului Major General, generalul-locotenent Ștefan Dănilă, adresându-se audienței - foto Vali Ciobîrcă