Ceremonia de deschidere a anului universitar

AFA - Ceremonia de deschidere a anului universitar la Academia Forþelor Aeriene din Braºov

AFA - Ceremonia de deschidere a anului universitar la Academia Forțelor Aeriene din Brașov