Ceremonia de deschidere a anului universitar

AFA - Deschiderea anului universitar la Academia Forþelor Aeriene din Braºov

AFA - Deschiderea anului universitar la Academia Forțelor Aeriene din Brașov