Președintele Senatului Republicii Polone, în vizită la M.Ap.N.

Ministrul Mircea Duºa ºi preºedintele Senatului Republicii Polone, Bogdan Borusewicz - foto Vali Ciobîrcã

Ministrul Mircea Dușa și președintele Senatului Republicii Polone, Bogdan Borusewicz - foto Vali Ciobîrcă