Președintele Senatului Republicii Polone, în vizită la M.Ap.N.

Aspect de la întâlnirea cu delegaþia preºedintelui Senatului Republicii Polone - foto Vali Ciobîrcã

Aspect de la întâlnirea cu delegația președintelui Senatului Republicii Polone - foto Vali Ciobîrcă