Președintele Senatului Republicii Polone, în vizită la M.Ap.N.

Delegaþia preºedintelui Senatului Republicii Polone - foto Vali Ciobîrcã

Delegația președintelui Senatului Republicii Polone - foto Vali Ciobîrcă