Ceremonia de deschidere a Săptămânii Medicale Balcanice și a Zilelor SUUMC - Opening ceremony of the Balkan Medical Week and the Days of the "Dr. Carol Davila" Emergency Military Hospital (SUUMC)

Ministrul Duºa înmâneazã Premiul pentru contribuþia de excelenþã în medicina militarã generalului academician profesor universitar dr. Victor Voicu - foto Eugen Mihai
(Minister Duºa handing over the Prize for excellence contributions to military medicine to Academician and Professor Victor Voicu, Ph.D.)

Ministrul Dușa înmânează Premiul pentru contribuția de excelență în medicina militară generalului academician profesor universitar dr. Victor Voicu - foto Eugen Mihai
(Minister Dușa handing over the Prize for excellence contributions to military medicine to Academician and Professor Victor Voicu, Ph.D.)