Statuia Ostaºului Român - Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, adresându-se audienþei - foto Mãdãlina Ilinca
(The Statue of the Romanian Soldier - the Minister of National Defence, Mircea Duºa addressing the audience. )Statuia Ostaºului Român - Ministrul apãrãrii naþionale a depus o coroanã de flori cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la luptele purtate de Armata României pentru eliberarea municipiului Oradea - foto Mãdãlina Ilinca
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa at the wreath-laying ceremony for the anniversary of 70 years since the battles for the freedom of the town.)Aspecte din timpul ceremoniei - foto Mãdãlina Ilinca
(Photos of the ceremony. )
Statuia Ostașului Român - Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, adresându-se audienței - foto Mădălina Ilinca
(The Statue of the Romanian Soldier - the Minister of National Defence, Mircea Dușa addressing the audience. )
Vizualizat: 523 ori.
Statuia Ostașului Român - Ministrul apărării naționale a depus o coroană de flori cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la luptele purtate de Armata României pentru eliberarea municipiului Oradea - foto Mădălina Ilinca
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa at the wreath-laying ceremony for the anniversary of 70 years since the battles for the freedom of the town.)
Vizualizat: 526 ori.
Aspecte din timpul ceremoniei - foto Mădălina Ilinca
(Photos of the ceremony. )
Vizualizat: 498 ori.
Centrul de excelenþã NATO în domeniul HUMINT - Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, în timpul vizitei - foto M.Ap.N.
(NATO HUMINT Center of Excellence – the Minister of National Defence Mircea Duºa during the visit.)Centrul de excelenþã NATO în domeniul HUMINT - Ministrul apãrãrii naþionale împreunã cu comandantul centrului - foto M.Ap.N.
(NATO HUMINT Center of Excellence – the Minister of National Defence and the center commander.)Biserica militarã "Sfântul Gheorghe" - Ministrul Apãrãrii naþionale împreunã cu preotul militar - foto Mãdãlina Ilinca
(Military Church “Sfantul Gheorghe” - the Minister of National Defence and the military priest.)
Centrul de excelență NATO în domeniul HUMINT - Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, în timpul vizitei - foto M.Ap.N.
(NATO HUMINT Center of Excellence – the Minister of National Defence Mircea Dușa during the visit.)
Vizualizat: 532 ori.
Centrul de excelență NATO în domeniul HUMINT - Ministrul apărării naționale împreună cu comandantul centrului - foto M.Ap.N.
(NATO HUMINT Center of Excellence – the Minister of National Defence and the center commander.)
Vizualizat: 567 ori.
Biserica militară "Sfântul Gheorghe" - Ministrul Apărării naționale împreună cu preotul militar - foto Mădălina Ilinca
(Military Church “Sfantul Gheorghe” - the Minister of National Defence and the military priest.)
Vizualizat: 593 ori.
Biserica militarã "Sfântul Gheorghe" -  Aspect din timpul vizitei - foto Mãdãlina Ilinca
(NATO HUMINT Center of Excellence – photo coverage of the visit.)Statuia politicianului Aurel Lazãr - Aspect din timpul ceremoniei - foto Mãdãlina Ilinca
(Statue of politician Aurel Lazar – photo of the ceremony.)Muzeul memorial "Aurel Lazãr" - Ministrul apãrãrii naþionale depune o coroanã de flori - foto Mãdãlina Ilinca
(Memorial Museum “Aurel Lazar” – the defence minister laying wreath.)
Biserica militară "Sfântul Gheorghe" - Aspect din timpul vizitei - foto Mădălina Ilinca
(NATO HUMINT Center of Excellence – photo coverage of the visit.)
Vizualizat: 552 ori.
Statuia politicianului Aurel Lazăr - Aspect din timpul ceremoniei - foto Mădălina Ilinca
(Statue of politician Aurel Lazar – photo of the ceremony.)
Vizualizat: 586 ori.
Muzeul memorial "Aurel Lazăr" - Ministrul apărării naționale depune o coroană de flori - foto Mădălina Ilinca
(Memorial Museum “Aurel Lazar” – the defence minister laying wreath.)
Vizualizat: 607 ori.
Muzeul memorial "Aurel Lazãr" - Ministrul Mircea Duºa depune o coroanã de flori în memoria marelui politician - foto Mãdãlina Ilinca
(Memorial Museum “Aurel Lazar” – the defence minister laying wreath in memory of the great politician.)
Muzeul memorial "Aurel Lazăr" - Ministrul Mircea Dușa depune o coroană de flori în memoria marelui politician - foto Mădălina Ilinca
(Memorial Museum “Aurel Lazar” – the defence minister laying wreath in memory of the great politician.)
Vizualizat: 566 ori.