Participarea ministrului apărării naționale la activități în municipiul Oradea (Defence Minister Mircea Dușa Participates in Activities in Oradea)

Biserica militarã "Sfântul Gheorghe" - Ministrul Apãrãrii naþionale împreunã cu preotul militar - foto Mãdãlina Ilinca
(Military Church “Sfantul Gheorghe” - the Minister of National Defence and the military priest.)

Biserica militară "Sfântul Gheorghe" - Ministrul Apărării naționale împreună cu preotul militar - foto Mădălina Ilinca
(Military Church “Sfantul Gheorghe” - the Minister of National Defence and the military priest.)