Participarea ministrului apărării naționale la activități în municipiul Oradea (Defence Minister Mircea Dușa Participates in Activities in Oradea)

Centrul de excelenþã NATO în domeniul HUMINT - Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, în timpul vizitei - foto M.Ap.N.
(NATO HUMINT Center of Excellence – the Minister of National Defence Mircea Duºa during the visit.)

Centrul de excelență NATO în domeniul HUMINT - Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, în timpul vizitei - foto M.Ap.N.
(NATO HUMINT Center of Excellence – the Minister of National Defence Mircea Dușa during the visit.)