Participarea ministrului apărării naționale la activități în municipiul Oradea (Defence Minister Mircea Dușa Participates in Activities in Oradea)

Centrul de excelenþã NATO în domeniul HUMINT - Ministrul apãrãrii naþionale împreunã cu comandantul centrului - foto M.Ap.N.
(NATO HUMINT Center of Excellence – the Minister of National Defence and the center commander.)

Centrul de excelență NATO în domeniul HUMINT - Ministrul apărării naționale împreună cu comandantul centrului - foto M.Ap.N.
(NATO HUMINT Center of Excellence – the Minister of National Defence and the center commander.)