Ministrul apărării naționale la exercițiul "Danube Express 14" (The Minister of National Defence at Exercise "Danube Express 14")

Aspect de pe timpul desfãºurãrii exerciþiului - foto Nicuºor Comãnescu
(Photo coverage of the exercise)

Aspect de pe timpul desfășurării exercițiului - foto Nicușor Comănescu
(Photo coverage of the exercise)