Drapelul ºtafetei - foto Vali Ciobîrcã
(The Tricolor Flag, the relay of the race)Iniþiatorul proiectului, maiorul Petre Luca, se adreseazã participanþilor la startul ºtafetei - foto Vali Ciobîrcã
(Project initiator, Maj. Petre Luca, addressing the participants)Aspect din alocuþiunea lt. Alin Marinescu, militar rãnit în teatrul de operaþii din Afganistan - foto Vali Ciobîrcã
(Speech delivered by Lt. Alin Marinescu, soldier wounded in the theater of operations)
Drapelul ștafetei - foto Vali Ciobîrcă
(The Tricolor Flag, the relay of the race)
Vizualizat: 444 ori.
Inițiatorul proiectului, maiorul Petre Luca, se adresează participanților la startul ștafetei - foto Vali Ciobîrcă
(Project initiator, Maj. Petre Luca, addressing the participants)
Vizualizat: 522 ori.
Aspect din alocuțiunea lt. Alin Marinescu, militar rănit în teatrul de operații din Afganistan - foto Vali Ciobîrcă
(Speech delivered by Lt. Alin Marinescu, soldier wounded in the theater of operations)
Vizualizat: 482 ori.
Aspect din alocuþiunea generalului Marin Dragnea, Preºedintele Asociaþiei Veteranilor de Rãzboi - foto Vali Ciobîrcã
(Speech delivered by General Marin Dragnea, President of the National Association of War Veterans)Otilia Sava, secretarul de stat pentru relaþia cu Parlamentul, informare publicã ºi creºterea calitãþii vieþii personalului,
se adreseazã participanþilor la startul ºtafetei
 - foto Vali Ciobîrcã
(Otilia Sava, State Secretary for Parliament Liaison, Public Information and Personnel Welfare, addressing the participants at the beginning of the race)Exerciþiu de drill team prezentat de cãtre militarii Regimentului de Gardã - foto Vali Ciobîrcã
(Drill team performed by the Guard Regiment)
Aspect din alocuțiunea generalului Marin Dragnea, Președintele Asociației Veteranilor de Război - foto Vali Ciobîrcă
(Speech delivered by General Marin Dragnea, President of the National Association of War Veterans)
Vizualizat: 500 ori.
Otilia Sava, secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului,
se adresează participanților la startul ștafetei
- foto Vali Ciobîrcă
(Otilia Sava, State Secretary for Parliament Liaison, Public Information and Personnel Welfare, addressing the participants at the beginning of the race)
Vizualizat: 553 ori.
Exercițiu de drill team prezentat de către militarii Regimentului de Gardă - foto Vali Ciobîrcă
(Drill team performed by the Guard Regiment)
Vizualizat: 471 ori.
Secretarul de stat Otilia Sava înmâneazã maiorului Petre Luca una din ºtafete - foto Vali Ciobîrcã
(State Secretary Otilia Sava handing over one of the relays to Maj. Petre Luca)General-locotenent ªtefan Dãnilã,
ºeful Statului Major General,
înmâneazã locotenentului Cristina Barna una din ºtafete - foto Vali Ciobîrcã
(Lieutenant General ªtefan Dãnilã handing over one of the relays to Lt. Cristina Barna)Alergãtori ºi biciliºti au pornit în prima etapã a ºtafetei - foto Vali Ciobîrcã
(Runners and bicycle riders during the first stage of the race)
Secretarul de stat Otilia Sava înmânează maiorului Petre Luca una din ștafete - foto Vali Ciobîrcă
(State Secretary Otilia Sava handing over one of the relays to Maj. Petre Luca)
Vizualizat: 516 ori.
General-locotenent Ștefan Dănilă,
șeful Statului Major General,
înmânează locotenentului Cristina Barna una din ștafete - foto Vali Ciobîrcă
(Lieutenant General Ștefan Dănilă handing over one of the relays to Lt. Cristina Barna)
Vizualizat: 629 ori.
Alergători și biciliști au pornit în prima etapă a ștafetei - foto Vali Ciobîrcă
(Runners and bicycle riders during the first stage of the race)
Vizualizat: 482 ori.