Ștafeta Veteranilor(Veterans’ Relay Race)

Alergãtori ºi biciliºti au pornit în prima etapã a ºtafetei - foto Vali Ciobîrcã
(Runners and bicycle riders during the first stage of the race)

Alergători și biciliști au pornit în prima etapă a ștafetei - foto Vali Ciobîrcă
(Runners and bicycle riders during the first stage of the race)