Ștafeta Veteranilor(Veterans’ Relay Race)

Drapelul ºtafetei - foto Vali Ciobîrcã
(The Tricolor Flag, the relay of the race)

Drapelul ștafetei - foto Vali Ciobîrcă
(The Tricolor Flag, the relay of the race)