Ștafeta Veteranilor(Veterans’ Relay Race)

Iniþiatorul proiectului, maiorul Petre Luca, se adreseazã participanþilor la startul ºtafetei - foto Vali Ciobîrcã
(Project initiator, Maj. Petre Luca, addressing the participants)

Inițiatorul proiectului, maiorul Petre Luca, se adresează participanților la startul ștafetei - foto Vali Ciobîrcă
(Project initiator, Maj. Petre Luca, addressing the participants)