Ștafeta Veteranilor(Veterans’ Relay Race)

Aspect din alocuþiunea generalului Marin Dragnea, Preºedintele Asociaþiei Veteranilor de Rãzboi - foto Vali Ciobîrcã
(Speech delivered by General Marin Dragnea, President of the National Association of War Veterans)

Aspect din alocuțiunea generalului Marin Dragnea, Președintele Asociației Veteranilor de Război - foto Vali Ciobîrcă
(Speech delivered by General Marin Dragnea, President of the National Association of War Veterans)