Ștafeta Veteranilor(Veterans’ Relay Race)

Otilia Sava, secretarul de stat pentru relaþia cu Parlamentul, informare publicã ºi creºterea calitãþii vieþii personalului,
se adreseazã participanþilor la startul ºtafetei
 - foto Vali Ciobîrcã
(Otilia Sava, State Secretary for Parliament Liaison, Public Information and Personnel Welfare, addressing the participants at the beginning of the race)

Otilia Sava, secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului,
se adresează participanților la startul ștafetei
- foto Vali Ciobîrcă
(Otilia Sava, State Secretary for Parliament Liaison, Public Information and Personnel Welfare, addressing the participants at the beginning of the race)