Ștafeta Veteranilor(Veterans’ Relay Race)

Secretarul de stat Otilia Sava înmâneazã maiorului Petre Luca una din ºtafete - foto Vali Ciobîrcã
(State Secretary Otilia Sava handing over one of the relays to Maj. Petre Luca)

Secretarul de stat Otilia Sava înmânează maiorului Petre Luca una din ștafete - foto Vali Ciobîrcă
(State Secretary Otilia Sava handing over one of the relays to Maj. Petre Luca)