Ștafeta Veteranilor(Veterans’ Relay Race)

General-locotenent ªtefan Dãnilã,
ºeful Statului Major General,
înmâneazã locotenentului Cristina Barna una din ºtafete - foto Vali Ciobîrcã
(Lieutenant General ªtefan Dãnilã handing over one of the relays to Lt. Cristina Barna)

General-locotenent Ștefan Dănilă,
șeful Statului Major General,
înmânează locotenentului Cristina Barna una din ștafete - foto Vali Ciobîrcă
(Lieutenant General Ștefan Dănilă handing over one of the relays to Lt. Cristina Barna)