Ceremonii dedicate Zilei Armatei României la Carei și Satu Mare (Ceremonies for the Days of the Romanian Armed Forces at Carei and Satu Mare)

ªtafeta veteranilor, la final - foto Valentin Ciobîrcã
(Veterans’ relay race at finish)

Ștafeta veteranilor, la final - foto Valentin Ciobîrcă
(Veterans’ relay race at finish)