Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, a evaluat stadiul lucrãrilor privind reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii aerodromului Bazei 86 Aerienã (The Minister of National Defence, Mircea Duºa, evaluates the stage of the rehabilitation and modernization works of the infrastructure of the 86th Air Base airfield) - foto Valentin CiobîrcãAspect din timpul vizitei (Photo coverage of the visit) - foto Valentin Ciobîrcã Aspect din timpul vizitei (Photo coverage of the visit) - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, a evaluat stadiul lucrărilor privind reabilitarea și modernizarea infrastructurii aerodromului Bazei 86 Aerienă (The Minister of National Defence, Mircea Dușa, evaluates the stage of the rehabilitation and modernization works of the infrastructure of the 86th Air Base airfield) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 751 ori.
Aspect din timpul vizitei (Photo coverage of the visit) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 689 ori.
Aspect din timpul vizitei (Photo coverage of the visit) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 753 ori.
Aspect din timpul vizitei (Photo coverage of the visit)  - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul vizitei (Photo coverage of the visit) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 731 ori.