Vizita ministrului apărării naționale la Baza 86 Aeriană din localitatea Borcea (Defence Minister’s Visit at the 86th Air base of Borcea)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, a evaluat stadiul lucrãrilor privind reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii aerodromului Bazei 86 Aerienã (The Minister of National Defence, Mircea Duºa, evaluates the stage of the rehabilitation and modernization works of the infrastructure of the 86th Air Base airfield) - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, a evaluat stadiul lucrărilor privind reabilitarea și modernizarea infrastructurii aerodromului Bazei 86 Aerienă (The Minister of National Defence, Mircea Dușa, evaluates the stage of the rehabilitation and modernization works of the infrastructure of the 86th Air Base airfield) - foto Valentin Ciobîrcă