Vizita ministrului apărării naționale la Baza 86 Aeriană din localitatea Borcea (Defence Minister’s Visit at the 86th Air base of Borcea)

Aspect din timpul vizitei (Photo coverage of the visit) - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect din timpul vizitei (Photo coverage of the visit) - foto Valentin Ciobîrcă