Primul-ministru al României și ministrul apărării naționale au vizitat militarii români care participă la misiunea KFOR din Kosovo (The Prime Minister of Romania and the Minister of National Defence Visited the Romanian Troops Participating in the KFOR Mission in Kosovo)

Primul-ministru, Victor Ponta, ºi ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, alãturi de comandantul KFOR, generalul-maior Francesco Paolo Figliuolo - foto Cãtãlin Ovreiu
(Prime Minister Victor Ponta and the Minister of National Defence, Mircea Duºa, with KFOR commander, Major General Francesco Paolo Figliuolo)

Primul-ministru, Victor Ponta, și ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, alături de comandantul KFOR, generalul-maior Francesco Paolo Figliuolo - foto Cătălin Ovreiu
(Prime Minister Victor Ponta and the Minister of National Defence, Mircea Dușa, with KFOR commander, Major General Francesco Paolo Figliuolo)