Primul-ministru al României și ministrul apărării naționale au vizitat militarii români care participă la misiunea KFOR din Kosovo (The Prime Minister of Romania and the Minister of National Defence Visited the Romanian Troops Participating in the KFOR Mission in Kosovo)

Aspect din timpul vizitei din Kosovo - foto Cãtãlin Ovreiu
(Image from the Romanian camp)

Aspect din timpul vizitei din Kosovo - foto Cătălin Ovreiu
(Image from the Romanian camp)