Primul-ministru al României și ministrul apărării naționale au vizitat militarii români care participă la misiunea KFOR din Kosovo (The Prime Minister of Romania and the Minister of National Defence Visited the Romanian Troops Participating in the KFOR Mission in Kosovo)

Ministrul apãrãrii naþionale se adresezã militarilor români care paticipã la misiunea KFOR - foto Cãtãlin Ovreiu
(The defence minister addressing the Romanian troops participating in KFOR mission)

Ministrul apărării naționale se adreseză militarilor români care paticipă la misiunea KFOR - foto Cătălin Ovreiu
(The defence minister addressing the Romanian troops participating in KFOR mission)