Primul-ministru al României și ministrul apărării naționale au vizitat militarii români care participă la misiunea KFOR din Kosovo (The Prime Minister of Romania and the Minister of National Defence Visited the Romanian Troops Participating in the KFOR Mission in Kosovo)

Primul-ministru se adreseazã militarilor - foto Cãtãlin Ovreiu
(Prime Minister addressing the troops)

Primul-ministru se adresează militarilor - foto Cătălin Ovreiu
(Prime Minister addressing the troops)