Întâlnire a ministrului apărării naționale cu Rose Gottemoeller, subsecretar de stat pentru Controlul Armamentului și Securitate Internațională

Întâlnire a ministrului apãrãrii naþionale cu înalþi oficiali ai Departamentului de Stat ºi Departamentului Apãrãrii din SUA (Defence minister’s meeting with high US officials of the State Department and the Department of Defense) - foto Petricã Mihalache

Întâlnire a ministrului apărării naționale cu înalți oficiali ai Departamentului de Stat și Departamentului Apărării din SUA (Defence minister’s meeting with high US officials of the State Department and the Department of Defense) - foto Petrică Mihalache