Accidentul aviatic din județul Sibiu (Aviation Accident in Sibiu County)

MmI Badescu Paul
(WO 1st Class Paul Bãdescu)

MmI Badescu Paul
(WO 1st Class Paul Bădescu)