Ceremonia de la Mormântul Ostaºului Necunoscut din Parcul Carol I - foto Eugen Mihai
(Ceremony at the Monument of the Unknown Soldier, in Carol I Park)Coroanã de flori depusã de conducerea Ministerului Apãrãrii Naþionale la Mormântul Ostaºului Necunoscut - foto Eugen Mihai
(Defence ministry leadership laying wreath at the Monument of the Unknown Soldier)Aspect de la ceremonia militarã din Parcul Carol I - foto Eugen Mihai
(Military ceremony in Carol I Park)
Ceremonia de la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I - foto Eugen Mihai
(Ceremony at the Monument of the Unknown Soldier, in Carol I Park)
Vizualizat: 906 ori.
Coroană de flori depusă de conducerea Ministerului Apărării Naționale la Mormântul Ostașului Necunoscut - foto Eugen Mihai
(Defence ministry leadership laying wreath at the Monument of the Unknown Soldier)
Vizualizat: 849 ori.
Aspect de la ceremonia militară din Parcul Carol I - foto Eugen Mihai
(Military ceremony in Carol I Park)
Vizualizat: 912 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, ºi ºeful Statului Major General, generalul ªtefan Dãnilã, la videoteleconferinþa cu militarii români din detaºamentele dislocate în teatrele de operaþii - foto Valentin Ciobîrcã
(Defence Minister Mircea Duºa and the chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã, at the videoconference with the Romanian soldiers deployed in theaters of operations)Aspect din timpul videoteleconferinþei - foto Valentin Ciobîrcã
(Videoconference)Aspect din timpul videoconferinþei cu militarii din teatrele de operaþii, Palatul Cotroceni - foto Preºedinþia României
(Videoconference at Cotroceni Palace, with the Romanian soldiers deployed in theaters of operations - photo from the Romanian Presidency)
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, și șeful Statului Major General, generalul Ștefan Dănilă, la videoteleconferința cu militarii români din detașamentele dislocate în teatrele de operații - foto Valentin Ciobîrcă
(Defence Minister Mircea Dușa and the chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă, at the videoconference with the Romanian soldiers deployed in theaters of operations)
Vizualizat: 864 ori.
Aspect din timpul videoteleconferinței - foto Valentin Ciobîrcă
(Videoconference)
Vizualizat: 953 ori.
Aspect din timpul videoconferinței cu militarii din teatrele de operații, Palatul Cotroceni - foto Președinția României
(Videoconference at Cotroceni Palace, with the Romanian soldiers deployed in theaters of operations - photo from the Romanian Presidency)
Vizualizat: 689 ori.
Aspect de la parada militarã organizatã cu ocazia Zilei Naþionale a României, în Piaþa Constituþiei - foto Valentin Ciobîrcã
(Military parade organized in Constituþiei Square, on the National Day of Romania)Aspect de la parada militarã organizatã cu ocazia Zilei Naþionale a României, în Piaþa Constituþiei - foto Valentin Ciobîrcã 
(Military parade organized in Constituþiei Square, on the National Day of Romania)
Defilare a militarilor, Piaþa Constituþiei - foto Valentin Ciobîrcã
(Troops parade in Constituþiei Square)
Aspect de la parada militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a României, în Piața Constituției - foto Valentin Ciobîrcă
(Military parade organized in Constituției Square, on the National Day of Romania)
Vizualizat: 1004 ori.
Aspect de la parada militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a României, în Piața Constituției - foto Valentin Ciobîrcă
(Military parade organized in Constituției Square, on the National Day of Romania)
Vizualizat: 963 ori.
Defilare a militarilor, Piața Constituției - foto Valentin Ciobîrcă
(Troops parade in Constituției Square)
Vizualizat: 1046 ori.
Aspect de la parada militarã organizatã cu ocazia Zilei Naþionale a României, în Piaþa Constituþiei - foto Valentin Ciobîrcã 
(Military parade organized in Constituþiei Square, on the National Day of Romania)Defilare a militarilor, Piaþa Constituþiei - foto Valentin Ciobîrcã 
(Troops parade in Constituþiei Square)Defilare a tehnicii de luptã - foto Petricã Mihalache
(Combat vehicles and weapons at the parade)
Aspect de la parada militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a României, în Piața Constituției - foto Valentin Ciobîrcă
(Military parade organized in Constituției Square, on the National Day of Romania)
Vizualizat: 1048 ori.
Defilare a militarilor, Piața Constituției - foto Valentin Ciobîrcă
(Troops parade in Constituției Square)
Vizualizat: 1021 ori.
Defilare a tehnicii de luptă - foto Petrică Mihalache
(Combat vehicles and weapons at the parade)
Vizualizat: 1025 ori.
Defilare a tehnicii de luptã - foto Petricã Mihalache 
(Combat vehicles and weapons at the parade)Aspect de la parada militarã organizatã cu ocazia Zilei Naþionale a României, în Piaþa Constituþiei - foto Valentin Ciobîrcã 
(Military parade organized in Constituþiei Square, on the National Day of Romania)

Defilare a tehnicii de luptã - foto Valentin Ciobîrcã 
(Combat vehicles and weapons at the parade)
Defilare a tehnicii de luptă - foto Petrică Mihalache
(Combat vehicles and weapons at the parade)
Vizualizat: 1092 ori.
Aspect de la parada militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a României, în Piața Constituției - foto Valentin Ciobîrcă
(Military parade organized in Constituției Square, on the National Day of Romania)

Vizualizat: 1007 ori.
Defilare a tehnicii de luptă - foto Valentin Ciobîrcă
(Combat vehicles and weapons at the parade)
Vizualizat: 995 ori.