Întâlnirea ministrului apărării naționale cu Arvydas Pocius, ambasadorul Lituaniei la București (Defence Minister’s Meeting with Arvydas Pocius, Ambassador of Lithuania to Bucharest )

Ministrul Duºa ºi ambasadorul Pocius - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister Duºa and Ambassador Pocius)

Ministrul Dușa și ambasadorul Pocius - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister Dușa and Ambassador Pocius)