Întâlnirea ministrului apărării naționale cu Arvydas Pocius, ambasadorul Lituaniei la București (Defence Minister’s Meeting with Arvydas Pocius, Ambassador of Lithuania to Bucharest )

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, împreunã cu ambasadorul Lituaniei la Bucureºti, Arvydas Pocius - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister of National Defence Mircea Duºa, with the Lithuanian Ambassador to Bucharest, Mr. Arvydas Pocius)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, împreună cu ambasadorul Lituaniei la București, Arvydas Pocius - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister of National Defence Mircea Dușa, with the Lithuanian Ambassador to Bucharest, Mr. Arvydas Pocius)