Videoteleconferință cu militarii din teatrele de operații

Aspect de la videoteleconferinþã - Foto Eugen Mihai

Aspect de la videoteleconferință - Foto Eugen Mihai