Sărbătorirea Unirii Principatelor Române (Celebrating the Unification of the Romanian Principalities)

Ministrul Mircea Duºa se adreseazã celor prezenþi la ceremonia dedicatã Zilei Unirii, la statuia lui Alexandru Ioan Cuza din Tîrgu Mureº - foto Mihai Turc
(Minister Mircea Duºa addressing the audience at the ceremony marking the Union of Romanian Principalities)

Ministrul Mircea Dușa se adresează celor prezenți la ceremonia dedicată Zilei Unirii, la statuia lui Alexandru Ioan Cuza din Tîrgu Mureș - foto Mihai Turc
(Minister Mircea Dușa addressing the audience at the ceremony marking the Union of Romanian Principalities)