Vizita ministrului apărării naționale în Bulgaria (Defence Minister’s Visit to Bulgaria)

Vizita ministrului apãrãrii naþionale în Bulgaria - foto Valentin Ciobîrcã
(Visit of the defence minister to Bulgaria)

Vizita ministrului apărării naționale în Bulgaria - foto Valentin Ciobîrcă
(Visit of the defence minister to Bulgaria)