Vizita ministrului apărării naționale în Bulgaria (Defence Minister’s Visit to Bulgaria)

Aspect din timpul vizitei în Bulgaria - foto Valentin Ciobîrcã 
(Coverage of the visit to Bulgaria)

Aspect din timpul vizitei în Bulgaria - foto Valentin Ciobîrcă
(Coverage of the visit to Bulgaria)